SZUŠ MUSICALE v.o.s. ve Studénce, Poštovní 659, 742 13 Studénka. tel./fax: 655 400 014, e-mail: zus.musicale@tiscali.cz

Vize a poslání školy

I v malé škole se mohou dít velké věci

V naší škole se „nedějí žádné mimořádné a nápadné skutky, nestojí se ve světle ramp, nesklízí se chvála a nepíše se o tom v novinách, nevybočuje se z rámce obyčejného lidského života“ nechceme konkurovat velkým školám v počtu žáků a oborů, naše malá muzikantská rodina se vzájemně těší z daru hudby a sdílení hodnot vzájemného přátelství dětí a dospělých, a vzájemného respektu žáků a učitelů.

Učitelé si váží svého poslání – vést děti k objevování krásy, prostřednictvím hudby a hudebního umění. Chceme darovat, čím jsme sami byli obdarováni. Přejeme si, aby umělecká škola se zaměřením na hudbu byla školou umění zprostředkovaného dětem a mládeži. Tedy na jejich úrovni chápání, blízké jejich světu. Aby děti byly dětmi. Chceme dětem a mládeži pomáhat nacházet hodnoty a ideály. To vše se děje v krásném inspirativním prostředí, které atmosférou přitahuje také rodiče žáků. Krása má tu sílu a nadání, že vnáší mír do lidských srdcí.

Musicale je vhodnou příležitostí pro začínající tvořivé učitele, kteří hledají alternativní způsoby výuky, nebojí se experimentovat a chápou své působení mezi dětmi a mládeží jako poslání. Mohou realizovat své osobní projekty.