SZUŠ MUSICALE v.o.s. ve Studénce, Poštovní 659, 742 13 Studénka. tel./fax: 655 400 014, e-mail: zus.musicale@tiscali.cz

Zahájení školního roku v Musicale

Školní noviny ke stažení zde.

To nejlepší nakonec!

04

05

02

03

01

Aneb jak vypadal konec školního roku v Musicale.

S blížícím koncem školního roku cítíme vždy  mírné napětí a začínáme se těšit na prázdniny. Máme po zkouškách,  a tak jsme vyrazili na divoký západ do westernové školy mezi indiány a kovboje. Učitelé coby drsní kovbojové měli pro mladší děti připravené odpoledne plné her a soutěží. Děti se vžily do indiánských rolí, někteří už dorazili v indiánském převleku a mohli jsme začít. Museli jsme odhalit zlého banditu, který se vydával za kovboje a všechny plakáty se svou podobiznou strhal. Na stanovištích si děti procvičovaly své dovednosti a znalosti - na plantáži sbíraly brčkem noty, na indiánské stezce poznávaly hudební nástroje, přenášely vodu v rytmu písní, vyráběli si své indiánské čelenky nebo poznávaly namalované lidové písničky.  Za každé správně splněné stanoviště dostaly kousek mapy, kterou na konci za pomoci šerifa složily, aby našly ukrytou truhlu, ve které byla poslední podobizna bandity. Pak už jen zbývalo označit toho správného kovboje/banditu, což se povedlo! Pak jsme si pochutnali na buřtech a hráli hry.

koncert2018

zusopen2018

plakat-princ

Sbírka

Dobrý den

ráda bych vás touto cestou oslovila s prosbou: přispějte prosím na sbírku pro zajištění kvalitního ozvučení pro představení  PRINC CHOCHOLOUŠ Divadélka Šáši Muzikálka.

Pro tento projekt jsme my, rodiče dětí, které v divadélku působí, nastartovali kampaň na webu STARTOVAČ, kde se dozvíte více informací:

https://www.startovac.cz/projekty/predstaveni-divadelka-sasi-muzikalka/

Sbírka poběží 30 dnů, kdy jsme si dali za cíl vybrat 15 000 Kč. Tato částka je pro profesionální ozvučení nezbytná.

Věříme, že díky vám a vaší pomoci se nám korunku ke korunce podaří cíl splnit a potřebnou částku vybrat.

Přijdete-li 12.6. na vystoupení u příležitosti 25. výročí založení SZUŠ Musicale v Dělnickém domě ve Studénce, uvidíte, že to bude stát za to.

Předem za vaše dary děkujeme, odměnou za vaše příspěvky budou drobné a symbolické odměny, které pro vás s radostí připravíme. 

S přátelským pozdravem
Šárka Hermanová

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ, KTEŘÍ MUSICALE REPREZENTOVALI V RŮZNÝCH SOUTĚŽÍCH

Klavírní soutěže

Letos se opět na konci března konala v Příboře celostátní soutěžní přehlídka, 2. ročník Pianoforte per Tutti, čili Klavír pro všechny. Předsedkyní poroty byla prof. MgA. Alena Vlasáková, významná osobnost v oblasti klavírní hry a pedagogiky (paní profesorka působí v Brně na JAMU a v Praze na HAMU).

Do poroty usedli take učitelé naší školy – Mgr. Lenka Ručková a Mgr. Zdeněk Kroutil, kteří do této soutěže přihlásili I některé své žáky. . Kateřinka Švecová, Tomáš Křižák a Michal Manďák si vybojovali – STŘÍBRNÉ PÁSMO a Eliška Zajaczková, Matěj Hrůza a Amálie Hrůzová obsadili ZLATÁ PÁSMA.

Další soutěží, v níž nás reprezentoval teprve osmiletý klavírista naší školy Matěj Hrůza byla soutěž PRO BOHEMIA. Jedná se o mezinárodní soutěž s přísnějšími pravidly a mezinárodní porotou, složenou z předních pedagogů a interpretů z ČR, Slovenska, Polska, Rakouska a Portugalska . Pořadatelem je Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Matěj obstál v těžké mezinárodní konkurenci a získal 3. místo. Gratulujeme a za přípravu děkujeme jeho p. učitelce Mgr. BcA. Lence Ručkové.

Pěvecká soutěž

7. března 2017 se čtyři   vítězky školní pěvecké soutěže Musicale zúčastnily okresního kola pěvecké soutěže v ZUŠ Příboře. Protože jsou velmi talentové, ale také především poctivé a pilné ve cvičení , podařilo se jim z této soutěže přivést rovnou tři diplomy. Bronzový diplom za třetí místo získala Markéta Elbelová, stříbrný diplom ve své kategorii získala Vanesa Vyvialová a zlatý diplom za první místo patřil nejmenší zpěvačce, osmileté Terezce Pesničákové, která postoupila do krajského kola.  Gratulujeme žačkám a děkujeme za přípravu  jejich p. učitelce Petře Fusové.

Soutěž ve hře na bicí

Také v tomto oboru se soutěží. A jak je vidět – rodí se u nás ve škole nová generace bubeníků. V krajském kole získal 1. místo jedenáctiletý žák naší školy Radovan Typovský, jeho mladší kamarád Jan Pospěch také zaujal porotu a získal čestné uznání. Soubor bicích nástrojů DRUMSBAND ve složení K. Myšková, A. Stachovič, J. Pospěch, R. Typovský, R. Socha , D. Restl získal 2. místo. Gratulujeme a za přípravu děkujeme p. uč. Mgr. Davidu Cindlerovi.

Dovolíme si podělit se s vámi o pár slov, která na sebe naši žáci prozradili oni sami, jejich rodiče a jejich učitelé viz stránka zde.

Letní tábor

letniTabor2018

 

 

Rodinné muzicírování pohledem rodičů

4

3

 

 

 

Do základních uměleckých škol obvykle chodíme jako diváci na předehrávky našich dětí a shovívavě či s hrdostí se díváme na to, jaké dělají umělecké pokroky. V soukromé ZUŠ Musicale se však rozhodli, že i rodičům dají zakusit pocit trémy před zaplněným sálem a možnost užít si potlesk v záři reflektorů. Každý rok před Vánoci zvou děti s rodiči na tradiční „Rodinné muzicírování“. Nejinak tomu bylo vloni 14. prosince.
Aby dostali rodiče na pódium, zvolili k tomu velmi účinnou metodu – prostřednictvím dětí. Kdo z nás odolá, když syn nebo dcera přijde z hudebky s tím, že chce hrát společně s námi a že všechny ostatní rodiny už dávno nacvičují. Protože čest rodiny byla v sázce, neodolali jsme ani my. Setřeli jsme silnou vrstvu prachu z našich starých nástrojů a vzpomínali na základní akordy. Náš výsledek objektivně vzato nebyl nic moc, ale velice nás to bavilo a během podzimu nás to spojilo dohromady – byť jsme někdy nacvičovali i přes telefon.
Nejlepší ovšem bylo při společném setkání v Musicale sledovat různorodost vystoupení jednotlivých dětí a jejich příbuzných. Od klavírních „čtyřruček“, flétnových duetů, vánočních koled s doprovodem až například po úžasné vystoupení celé rodiny s dědečkem hrajícím skvělý jazzový klavírní doprovod nebo rytmické vystoupení několika bubeníků.
Děkujeme tímto Musicale za krásný hudební zážitek a za to, že nás vtáhli do hry. Slibujeme, že tento rok začneme s nácvikem dřív, abychom se v tak skvělé konkurenci nemuseli stydět.

Za rodiče žáků ZUŠ Musicale
rodiče Elbelovi

 

Ve čtvrtek 14. 12. v podvečerních hodinách jsme se my, rodiče žáků hudební školy MUSICALE, společně sešli s učiteli i dětmi na akci zvané rodinné muzicírování.
Rodiče byli učiteli osloveni s návrhem, aby si společně s dětmi nacvičili nějaké hudební vystoupení, které by všem na setkání předvedli. Samozřejmě to vyžadovalo nejen velkou dávku odvahy, ale i příprav, které se odehrávaly doma, několik dnů a týdnů před samotným vystoupením.

Setkání bylo fantastické. V hudební škole vládla komorní, přátelská a neformální atmosféra, tu a tam protkaná trémou a očekáváním, jak to dopadne a jak se to celé povede. Na jevišti se střídaly různé amatérské i profesionální formace tatínků, maminek a sourozenců, kteří si se svými ratolestmi nacvičili své hudební či pěvecké číslo. Bicí nástroje střídaly flétny, klavír zase kytary, bylo to pestré. Pořadí vystoupení se losovalo z vánoční čepice, tak aby to bylo spravedlivé a nikdo nepřišel zkrátka.

Nakonec čekalo všechny děti velké překvapení. Dostaly sladkou odměnu a poděkování za to, že to se svou rodinou tak pěkně zvládli. Jedno z dětí, které bylo náhodným výběrem vylosováno, získalo hlavní odměnu v podobě překrásného vánočního dortu. O ten se pak všichni podělili, olizovali se až za ušima…

Vystoupením však akce neskončila. Rodiče přinesli různé dobroty, které pak společně s dětmi a učiteli v družném hovoru mlsali. Byl to opravdu báječný večer, ve kterém se podařilo navodit radostnou náladu přicházejících Vánoc, atmosféru pospolitosti a pohody. Už teď se těším na další v roce 2018.

maminka Šárka Hermanová

Rodinné muzicírování 2017

2

1

 

V naší škole se snažíme vytvářet žákům prostředí, které jim možná připomíná domov, třída jako dětský pokojíček plný barev a příjemných obrázků – kde se hraje a zpívá . Z úst rodičů jsme již nejednou slyšeli – „vaše škole je jako jedna velká rodina“ Také česká školní inspekce školu označila jako školu s rodinnou atmosférou. Vizí naši školy je mj. také –„ vytvářet širší společenství učitelů , žáků a jejich rodičů“ /cit. ze ŠVP /
Nabízí se otázka, jak se taková vize dá ve školním prostředí uskutečňovat, nebo proč a čím to je, že se taková nevšední vize daří ve škole naplňovat, aby nezůstalo jen u prázdné fráze.
Takové společenství se utváří ve vztazích všech zúčastněných. Zpočátku jsme si mysleli, že rodiče našich žáků nebudou mít velký zájem na tom, účastnit se nad rámec svého volného času akcí a aktivit naší školy. Před několika lety se situace výrazně změnila, rodiče našich žáků se o školu pravidelně zajímají a pomáhají nám v mnoha oblastech. Velmi nás potěšilo, že nám rodiče nabídli svou pomoc při organizování letních hudebních táborů, které se konají díky manželům Pupákovým dodnes a mají mezi dětmi velkou oblibu. Tato spolupráce vyústila v loňském roce založením spolku Muzikálek, ten pomáhá škole zajišťovat mimoškolní aktivity, na nichž se podílejí učitelé Musicale, kteří tak mohou svým žákům nabídnout „něco víc“ než jen výuku ve škole.
Těší nás také zájem rodičů, kteří pravidelně navštěvují výuku svých dětí a pomáhají dětem v domácím „cvičení“. Z této spolupráce se postupně rozvinula vzájemná spolupráce, kdy učitelé pomohli při společném výběru a nácviku zvolené skladby. To byly momenty, kdy se v hodinách začalo muzicírovat. Některé výkony si přímo žádaly předvést se na podiu. A tak vznikala taková hudební setkání generací na podiu. Vznikla tradiční akce, která patří k nejkrásnějším ve školním roce. Ne náhodou se koná vždy v předvánočním čase, který přímo vybízí k takovému setkání. V prvních ročnících jsme podporovali sourozenecké dvojice či trojice dětí, kteří navštěvovali naši školu, postupně přibyly maminky a tátové, babičky i dědové. V prosinci 2017 vystoupilo celkem 41 zástupců 16rodin. 14. prosince 2017 se sál naší školičky zaplnil natolik, že jsme museli ještě přinést židle, abychom se tam všichni vešli. Protože všichni si zasloužili velký potlesk , dovolujeme si uvést i jejich jména: Artur Rusnak s maminkou, sestry Markéta a Klárka Michálkovy, Lukáš Iwoniak s tatínkem, sourozenci Elbelovi s tatínkem, Schindlerovi, Klárka Stillerová s tatínkem, celá rodina Stachovičova, Terezka a Emička Richterovy, Sestry Malchárkovy, Marek Suchánek s tatínkem, sestry Vanda a Nela Pavlištíkovy, Vratislavovi, sestry Meluzínovy s maminkou, Honza Pospěch s tatínkem a bratrem, Hermanovi, Hanička a Danek Tomáškovi, sestry Katka a Kája Vrobelovy.

Vážíme si toho, že dospělí odhodí ostych a přijdou si zkusit, jaké to je pro děti – vystoupit před publikem. Nadělili tak svým ratolestem a nám všem k Vánocům neopakovatelný zážitek a hezkou vzpomínku na celý život. Vystupující žáci byli po zásluze odměněni dobrůtkami, ti nejmladší z rodin si odnášeli lízátka a bonbóny, nejstarší účastník – děda Leoš získal čokoládového Mikuláše, každá rodina pak na památku obdržela pamětní list, který vytvořil známý karikaturista ze Studénky – pan Václav Šípoš . Novinkou byla také CENA DIVÁKŮ. Každoročně se do této úspěšné akce zapojuje celý tým učitelů Musicale, kteří připravili sváteční raut, na který mohli přijmout pozvání po skončení akce všichni posluchači v sále. A věřte – bylo to posezení pro nás všechny velmi příjemné. My učitelé jsme odcházeli ze školy s pocitem, že dávání a obdarování se netýká jen Vánoc, ale je součástí i běžných pracovních dnů v malé studenecké hudební škole. Děkujeme také rodičům, kteří připravili domácí dobroty pro občerstvení .

za tým SZUŠ Musicale p.uč. Zdeněk Kroutil, p. uč. Zuzana Andrýsková