SZUŠ MUSICALE v.o.s. ve Studénce, Poštovní 659, 742 13 Studénka. tel./fax: 655 400 014, e-mail: zus.musicale@tiscali.cz

Tábor leták 2019 (1)

Adventní koncert

advent

OHLÉDNUTÍ ZA KLAVÍRNÍM PODZIMEM V MUSICALE

Také letos jsme potěšili klavírem své blízké. Tato akce je pro naše klavíristy takovou malou slavností. Ne náhodou jsme si vybrali právě podzim, a to s cílem, aby žáci začli cvičit hned od začátku školního roku. Vedeme žáky k tomu, že talent je dar, který se musí opečovávat. Každý žák, který chce vystoupit, musí cvičit a denně se poctivě připravovat. Účinkování v rámci Klavírního podzimu je pak zasloužená odměna.

Naše klavírní oddělení navštěvuje letos 80 žáků ve věku od 5 – 18 let.

Klavír je již řadu let nejnavštěvovanějším oborem. Téměř 20 z nich vystoupilo v programu a zaslouženě sklidili velký potlesk nadšeného obecenstva. Byla to krásná vizitka našeho klavírního oddělení. Žáci zahráli skladby známých autorů,

příjemným zpestřením byly také skladby soudobých autorů, kteří převážně působí jako učitelé a píší skladby pro své žáky. Nechyběl ani jazz a čtyřruční skladby. Na přípravě žáků v klavírním oddělení se podílí tito učitelé: Anežka Tesaříková, Daniela Borovičková, Jana Sniehottová, vedoucím klavírního oddělení je p. učitel Zdeněk Kroutil. Na koncertě se svou hrou představila také naše nová paní učitelka Anežka Říhová, studentka 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Zahrála nám část svého absolventského programu.

Jsme rádi, že právě ona se stala od září součástí našeho klavírního týmu.

Žáci Musicale jsou vedeni nejen k sólové hře, ale také ke hře čtyřruční , získávají během studia základy klavírních doprovodů / uplatní se např. jako korepetitoři nebo jako klavíristé v našem jazzovém orchestru/ – to vše v rámci předmětu KLAVÍRNÍ DÍLNY, který je součástí našeho školního vzdělávacího programu a jehož garantem je právě p. učitel Zdeněk Kroutil. Navštěvovat je mohou žáci od 4. ročníku. Nejsou to úspěchy v soutěžích, které by byly motivací pro žáky či učitele. Děti si již od nejútlejšího věku zaslouží mnohem víc.

Práce s dětmi u klavíru je pro nás učitele skutečným „souzněním duší“.

Přijďte se o tom přesvědčit na podzim v příštím školním roce.

Klavírní podzim v Musicale

koncert zaku

Zahájení školního roku v Musicale

Školní noviny ke stažení zde.

To nejlepší nakonec!

04

05

02

03

01

Aneb jak vypadal konec školního roku v Musicale.

S blížícím koncem školního roku cítíme vždy  mírné napětí a začínáme se těšit na prázdniny. Máme po zkouškách,  a tak jsme vyrazili na divoký západ do westernové školy mezi indiány a kovboje. Učitelé coby drsní kovbojové měli pro mladší děti připravené odpoledne plné her a soutěží. Děti se vžily do indiánských rolí, někteří už dorazili v indiánském převleku a mohli jsme začít. Museli jsme odhalit zlého banditu, který se vydával za kovboje a všechny plakáty se svou podobiznou strhal. Na stanovištích si děti procvičovaly své dovednosti a znalosti - na plantáži sbíraly brčkem noty, na indiánské stezce poznávaly hudební nástroje, přenášely vodu v rytmu písní, vyráběli si své indiánské čelenky nebo poznávaly namalované lidové písničky.  Za každé správně splněné stanoviště dostaly kousek mapy, kterou na konci za pomoci šerifa složily, aby našly ukrytou truhlu, ve které byla poslední podobizna bandity. Pak už jen zbývalo označit toho správného kovboje/banditu, což se povedlo! Pak jsme si pochutnali na buřtech a hráli hry.

koncert2018

zusopen2018

plakat-princ

Sbírka

Dobrý den

ráda bych vás touto cestou oslovila s prosbou: přispějte prosím na sbírku pro zajištění kvalitního ozvučení pro představení  PRINC CHOCHOLOUŠ Divadélka Šáši Muzikálka.

Pro tento projekt jsme my, rodiče dětí, které v divadélku působí, nastartovali kampaň na webu STARTOVAČ, kde se dozvíte více informací:

https://www.startovac.cz/projekty/predstaveni-divadelka-sasi-muzikalka/

Sbírka poběží 30 dnů, kdy jsme si dali za cíl vybrat 15 000 Kč. Tato částka je pro profesionální ozvučení nezbytná.

Věříme, že díky vám a vaší pomoci se nám korunku ke korunce podaří cíl splnit a potřebnou částku vybrat.

Přijdete-li 12.6. na vystoupení u příležitosti 25. výročí založení SZUŠ Musicale v Dělnickém domě ve Studénce, uvidíte, že to bude stát za to.

Předem za vaše dary děkujeme, odměnou za vaše příspěvky budou drobné a symbolické odměny, které pro vás s radostí připravíme. 

S přátelským pozdravem
Šárka Hermanová