SZUŠ MUSICALE v.o.s. ve Studénce, Poštovní 659, 742 13 Studénka. tel./fax: 655 400 014, e-mail: zus.musicale@tiscali.cz

Vánoční koncert

72302159_10157002476714132_8614584581837815808_o

Adventní koncert

Bez názvu

Rodinné muzicírování

Rodinné muzicírování

Klavírní podzim

received_1470574546433218

Školní noviny Musicale

Vyšly školní noviny, kde najdete:

  • informace o zahájení školního roku,
  • složení pedagogického sboru,
  • jak vypadal letošní školní tábor,
  • a další užitečné informace.

Soubor ke stažení zde.

TALENTY MUSICALE

Jedno pravdivé přísloví říká: Bez práce nejsou koláče… Samozřejmě to platí i v hudbě. Kdo pracuje, pilně cvičí a chce se zlepšovat pod vedením svých učitelů, ten se má z čeho radovat. Roky studia na žákladní umělecké škole přinesou své ovoce, které může uzrát v krásný koncert. V naší hudební škole Musicale pod názvem TALENTY MUSICALE.

V letošním školním roce se opět můžeme radovat z několikaletého snažení a píle dvou mladých hudebníků, kteří mimochodem letos už maturují na gymnáziu.

Michal Manďák, absolvent Musicale v předmětech hra na klavír, hra na flétnu a hra na kytaru. Hraje také s komorním flétnovým souborem Studénečtí pištci a v kytarovém seskupení Digits Musicale.

Michal o sobě napsal: Na klavír jsem se před osmi lety rozhodl hrát, protože mě uchvátili krásné harmonie skladeb pro piano. Každý nástroj má něco svého, se zkušenostmi ze hry na flétnu a kytaru jsem si tehdy chtěl rozšířit repertoár. Se zmenšujícími se zásobami volného času jsem musel hru na ostatní nástroje omezit, ale u klavíru bych chtěl vydržet, jak dlouho jen budu moct. Zároveň s hudbou se věnuji i výtvarnému umění a stejně jako u klavíru i v malbě mám nejradši expresivní styly. Romantismus či impresionismu patří mezi mé oblíbené, ale nepohrdnu ani přesné struktuře baroka, ani lehkému chaosu moderny. Jsem rád, že mě na klavír učí právě pan učitel Kroutil. Nechává mě vybírat si vlastní skladby, které mi sednout, ale zároveň mě stále tlačí, abych se co nejvíce posouval kupředu. Mimo umění se aktivně zajímám o vědy. Fyzika, chemie, ani matematika mi nejsou cizí. Snažím se nezanedbávat i jazyky jak mluvené, tak programovací. Veškerý svůj čas věnuji poznávání nových věcí a rozšiřování okruhů svých znalostí. Každý rok přidávám ke svým koníčkům něco, co jsem dříve nedělal.

Tomáš Křižák, absolvent Musicale v předmětech hry na klavír a hry na saxofon. Doprovází na klavír také školní jazzový orchestr Musicale band.

Tomáš o sobě napsal: Jsem studentem čtvrtého ročníku gymnázia v Bílovci. Během svých žákovských a studijních let jsem se věnoval celé řadě různých aktivit jak fyzických, takduševních, ale hudba jako jedna z mála přetrvala až dodnes a můj vztah k ní stále sílí. Začal jsem klavírem, později přibyl saxofon a nyní se snažím rozšířit svůj repertoár i o basu, kytaru, klarinet… Zkrátka není nástroje, na který bych nechtěl hrát, ale přesto klavír zůstává mým nejoblíbenějším pro jeho složitost a tím zároveň i obrovské možnosti. Přestože to někomu může přijít podivné, koníček kterému věnuji ovšem nejvíce energie, je matematika. Právě vědeckou drahou budu s největší pravděpodobností v životě pokračovat. Klavír ale vždy zůstane mým koníčkem.

Tito mladí umělci si pro vás připravují pestrý program ve kterém vystoupí nejen oni, ale také jejich hosté. Koncert se uskuteční v ÚTERÝ 12. března 2019 v 18 hodin v sále naší hudební školy Musicale, na ulici Poštovní 659, ve Studénce. SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

Mgr. Zdeněk Kroutil, DiS.
Zástupce ředitele školy,
vedoucí klavírního oddělení Musicale

JAK SE DAŘILO NAŠIM ŽÁKŮM NA JEJICH PRVNÍ SOUTĚŽI

V letošním roce probíhá soutěž ZUŠ v komorních – souborových hrách. Naše škola Musicale vyslala tři tria do okresního kola, které se konalo 21.2.2019 v ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm.

Nejmladší trio tvořily flétnistky Ema Richterová, Klára Banárová a klavíristka Kateřina Švecová. Společně nacvičily skladby Texas Boogie od R. Jamese a Moment musical od M. Velíška. Příprava na okresní kolo byla opravdu intenzívní, děvčata se scházela společně s učiteli nejméně 2x týdně. Dá se říci, že jejich prvním skoleným protivníkem byly chřipky, které zaútočily týden před soutěží. Toto trio si z okresního kola dovezlo 2. cenu.

Další trio se skládalo z klavíristky Vandy Pavlištíkové a flétnistek Adély Honusové a Ivy Fišerové. V jejich repertoáru zazněly skladby: Víly od J. Melkoviče a Veselá okarína od M. Velíška. Děvčata se také scházela nejméně 2x v týdnu, s nemocemi bojovaly o trochu déle, ale vše zdárně překonaly a ze soutěže si odvezly také 2. cenu.

Trio složené z flétnistek Sáry Hutové, Terezy Richterové a klavíristky Markéty Michálkové. Děvčata nacvičila na soutěž 2. větu Grave ze Sonáty F-Dur, kterou složil italský skladatel pozdního baroka Giuseppe Sammartini, a pak skladbu českého autora Emila Hradeckého – Argentinské tango. I tyto žákyně zvládly zkoušet 2x týdně, i když měly mnoho jiných aktivit – dokonce se před soutěží stihly zúčastnit lyžařského výcviku. Naštěstí to zvládly bez úrazu a mohly si zahrát na soutěži, ze které si odvezly také 2. cenu.

Nesmíme zapomenout ocenit také rodiče, kteří se do přípravy aktivně zapojili, ochotně své děti vozili na všechny zkoušky a některé maminky se společně domluvily a pořídily děvčatům stejné šaty.

Dík patří našemu panu řediteli Janu Sniehottovi za ochotu a bezpečné dopravení žákyň na soutěž a zpět.

Velký kus práce mají za sebou i učitelé a především ti, kteří s děvčaty strávili hodiny při zkoušení a nacvičování. Jsou to: Klára Ondrušová, Zuzana Andrýsková, Zdeněk Kroutil, Jana Sniehottová a Anežka Tesaříková.

A především gratulujeme všem žákům k jejich prvním malým úspěchům.

Adventní koncert

advent

OHLÉDNUTÍ ZA KLAVÍRNÍM PODZIMEM V MUSICALE

Také letos jsme potěšili klavírem své blízké. Tato akce je pro naše klavíristy takovou malou slavností. Ne náhodou jsme si vybrali právě podzim, a to s cílem, aby žáci začli cvičit hned od začátku školního roku. Vedeme žáky k tomu, že talent je dar, který se musí opečovávat. Každý žák, který chce vystoupit, musí cvičit a denně se poctivě připravovat. Účinkování v rámci Klavírního podzimu je pak zasloužená odměna.

Naše klavírní oddělení navštěvuje letos 80 žáků ve věku od 5 – 18 let.

Klavír je již řadu let nejnavštěvovanějším oborem. Téměř 20 z nich vystoupilo v programu a zaslouženě sklidili velký potlesk nadšeného obecenstva. Byla to krásná vizitka našeho klavírního oddělení. Žáci zahráli skladby známých autorů,

příjemným zpestřením byly také skladby soudobých autorů, kteří převážně působí jako učitelé a píší skladby pro své žáky. Nechyběl ani jazz a čtyřruční skladby. Na přípravě žáků v klavírním oddělení se podílí tito učitelé: Anežka Tesaříková, Daniela Borovičková, Jana Sniehottová, vedoucím klavírního oddělení je p. učitel Zdeněk Kroutil. Na koncertě se svou hrou představila také naše nová paní učitelka Anežka Říhová, studentka 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Zahrála nám část svého absolventského programu.

Jsme rádi, že právě ona se stala od září součástí našeho klavírního týmu.

Žáci Musicale jsou vedeni nejen k sólové hře, ale také ke hře čtyřruční , získávají během studia základy klavírních doprovodů / uplatní se např. jako korepetitoři nebo jako klavíristé v našem jazzovém orchestru/ – to vše v rámci předmětu KLAVÍRNÍ DÍLNY, který je součástí našeho školního vzdělávacího programu a jehož garantem je právě p. učitel Zdeněk Kroutil. Navštěvovat je mohou žáci od 4. ročníku. Nejsou to úspěchy v soutěžích, které by byly motivací pro žáky či učitele. Děti si již od nejútlejšího věku zaslouží mnohem víc.

Práce s dětmi u klavíru je pro nás učitele skutečným „souzněním duší“.

Přijďte se o tom přesvědčit na podzim v příštím školním roce.

Klavírní podzim v Musicale

koncert zaku