SZUŠ MUSICALE v.o.s. ve Studénce, Poštovní 659, 742 13 Studénka. tel./fax: 655 400 014, e-mail: zus.musicale@tiscali.cz

Základní údaje

Soukromá základní umělecká škola je ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy samostatně zařazena do sítě škol v České republice. Školu založili manželé Sniehottovi s právní formou podnikání jako veřejnou obchodní společnost v r. 1993. Kapacita školy je 270 žáků. Škola provozuje hudební obor a nabízí tato studijní zaměření: hra na  klavír, el. klávesové nástroje, varhany,  zobcovou a příčnou flétnu, trubku, lesní roh, kytaru, klarinet, hoboj, saxofon, housle, akordeon, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv. V r. 2010 byla zřízena pobočka ve Veřovicích.

Z koncepce soukromé hudební školy Musicale vyplývá, že jde o školu s inovativními záměry a tvořivou pedagogikou.  Od r. 2012 vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola plná inspirace“.

Za dobu své existence ve Studénce obohatila svými veřejnými akcemi kulturní život města (vánoční a adventní  koncerty, festivaly dětské tvorby, hudební klub “Spirála”, soubor historické hudby “Studenečtí pištci”, dětský pěvecký sbor Studeňáček, dětský jazzový orchestr Musicale-band).

Pro své žáky uskutečňuje netradiční projekty jako např. Hudební dny – vyučování v blocích, jako alternativa k tradičnímu pojetí hudební nauky na základních uměleckých školách.Bohatá je i mimoškolní činnost školy  v podobě  dětského muzikálového divadla. Netradiční je také forma klasifikace a výuka dětí předškolního věku v projektu Hudební školička nejmenším.

 Ve škole vyučuje celkem 11 učitelů, v převážné většině absolventů konzervatoře či akademie múzických umění a vysokých hudebních škol. Škola každoročně připravuje své žáky na hudební soutěže okresní a krajské úrovně, rovněž připravuje absolventy k přijímacím zkouškám na konzervatoře či jiné školy s hudebním zaměřením. 

Škola je organizována ve Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska /Ssšřms/ a v komoře soukromých základních uměleckých škol. V hodnocení České školní inspekce byla hodnocena jako škola nadprůměrná.