SZUŠ MUSICALE v.o.s. ve Studénce, Poštovní 659, 742 13 Studénka. tel./fax: 655 400 014, e-mail: zus.musicale@tiscali.cz

Učitelé

hoznasniehotta

Bc. Jan Sniehotta

 • ředitel školy
 • vyučuje hru na zobcovou flétnu, lesní roh a trubku

Po závažném onemocnění své ženy se ujal od r. 2015 funkce ředitele školy.

Vystudoval hru na lesní roh na Lidové konzervatoři v Ostravě u Kvída Fišera. Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě hru na zobcovou flétnu u Jana Kvapila  a na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity obor sbormistrovství – hudební výchova. Účastnil se mezinárodních kurzů staré hudby ve Valticích, Prachaticích a v Mnichově. Ve Studénce založil dětský pěvecký sbor Studeňáček a soubor historické hudby Studenečtí pištci.

zdenekkroutil

Mgr. Zdeněk Kroutil

 • učitel hry na klavír a el. klávesové nástroje, varhany
 • osobní projekt - Klavírní dílny
 • vedoucí klavírního oddělení
 • od září 2016 zástupce ředitele

Pochází z rodné Hané, z vesnice Drahanovice, u Olomouce. Na klavír hraje od 6-ti let (ZUŠ Litovel) a hudbě se profesionálně začal věnovat na Církevní konzervatoři v Opavě (nejprve hře na varhany - MgA. Tomáš Thon; později hře na klavír - MgA. Oriana Šenfeldová).

Pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (obor Hudební výchova pro SŠ + Hra na klavír - MgA. Ladislav Pulchert, Ph.D.). Během studií se zúčastnil několika soutěží, klavírních seminářů a kurzů. Vystupoval sólově po celé ČR i v zahraničí (Francie, Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko).

„Mým koníčkem je i moje práce, čili výchova hudbou a výuka žáků hře na klavír a klávesy. V naší škole, SZUŠ MUSICALE, ve Studénce, učím od září 2007.“

Občas vystupuje s písněmi v hanáckém nářečí, jako "Skřêvani z Drahanovic", nebo pořádá vánoční a adventní koncerty s kolegyní a kamarádkou, Mgr. Alžbětou Boucníkovou, DiS.

Příležitostně moderuje dětské akce, karnevaly, v roli hudebního šaška. Mezi jeho koníčky patří příroda, výlety, četba knih, sledování filmů, relax se svými dvěma dětmi a spolupráce s e-shopem www.hudebnikum.cz .

„Mám rád především veselé a upřímné lidi, legraci a rozdávání kolem sebe radosti.“

Od září 2016 je zástupcem ředitele.

Katka Lubojacka

Mgr. art. Kateřina Lubojacká

 • učitelka hry na kytaru a souborové hry
 • osobní projekt - kytarový soubor Digits Musicale
 • vedoucí kytarového oddělení

S kytarou začínala Kateřina Lubojacká ve čtvrté třídě ZŠ na ZUŠ v Bílovci u p. učitele Zdeňka Hona. Její láska ke kytaře se nadále prohlubovala díky dalšímu studiu na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě ve třídě MgA.Ondřeje Gilliga a poté na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě prof. Jozefa Zsapky. Zúčastnila se soutěže konzervatoří v roce 2007, kde získala čestné uznání a soutěže na Festivalu Ivana Ballu na Slovensku v roce 2008. Zajímá se převážně o Latinsko – Americkou hudbu, hudbu 20.století, komorní a souborovou hudbu. V současné době se věnuje převážně komorní hře. Vystupuje na různých kulturních akcích s Bc.Monikou Kozmonovou.  V SZUŠMusicale vede kytarový soubor Digits Musicale.

dusansurman

Dušan Šurman, DiS.

 • učitel hry na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon
 • osobní projekt - dětský jazzový orchestr Musicale-band

Vyučuje hru na dechové (zob. fl, sax. klarinet) a částečně i kytaru v Musicale od r. 2000.

V dětství se věnoval v ZUŠ Ostravě - Zábřehu hře na klarinet u p. uč. Vítkové (2 cykly), byl členem mládežnického dechového orchestru Domu Kultury OSTRAVAN, s tímto h souborem často hudebně reprezentoval v zahraničí - NDR, Švédsko, Norsko, ale i u nás. V letech 1990- 1994 absolvoval lidovou konzervatoř v Ostravě v oboru saxofon a klasická kytara.

Uplatňoval se jako muzikant na dechové nástroje (kytaru) v různých uskupeních a souborech.

Během let 2006 - 2012 vystudoval a ukončil Absolutoriem Janáčkovu konzervatoř v Ostravě ve hře na klarinet(pr. Jiří Masný)/saxofon(pr. Zbyšek Kaleta), V té době byl mimo jiné členem jazzového orchestru Janáčkovy konzervatoře.

U nás ve škole má mimo jiné na starosti jazzový soubor Musicale-band, s kterým pravidelně vystupuje na soutěžích a školních i mimoškolních akcích. Kromě hudby, která je mu zároveň koníčkem, chodí rád na pstruhové řeky rybařit.

20200901_133933 (3)

Daniel Turoň

• učitel hry na klavír

20201007_134627

Bc. Tomáš Nováček

• učitel hry na kytaru
• osobní projekt - Kytarové dílny

Pochází z Ostravy a jeho celoživotní láskou je objevování kouzla hudby. V jedenácti letech přemluvil rodiče, aby mu koupili kytaru a začal docházet na individuální lekce klasické kytary k panu Oldřichu Štrohalmovi. Ve čtrnácti přibral kytaru elektrickou, na kterou se učil sám poslechem a metodou pokus-omyl. Nejprve hrál v garážových kapelách, později se připojil ke skupině zkušenějších muzikantů ze které se za pár let stala kapela Café Industrial. Později vystupoval sám jako písničkář, a také si vyzkoušel roli bubeníka v kapelách HTK Band, Napkelte a ZAhRADKAři.

Momentálně vyučuje klasickou kytaru v SZUŠ Musicale, studuje jazzovou kytaru na Lidové Konzervatoři v Ostravě a hraje v orchestru Slezského divadla v Opavě v muzikálu Funny Girl. Tom je také zakládajícím členem kapely EVAMORE písničkářky Evy Moravčíkové, kde nejen hraje na kytaru a zpívá, ale podílí se na tvorbě a aranžmá písní.

20200901_125717

Anežka Štenclová, Dis.

• učitelka hry na akordeon, klavír

DSC06053 (002)

Kamila Zajacová, Dis.

• učitelka hry na lesní roh, zobcová flétna

• osobní projekt pěvecký sbor Studeňáček

Pochází ze Slovenska, ale hudbu začala studovat v Bílovci hrou na zobcovou flétnu a lesní roh u Ladislava Mariáše. Absolvovala obor hra na lesní roh na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V současné době studuje obor Sbormistrovství a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Vykonává praxi u Pěveckého sboru ostravských učitelek, Mužského sboru Vítkovice, Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity, Komorního sboru v Novém Jičíně a dětského sboru Studeňáček. Vzdělání si dále doplňuje odbornými kurzy ve hře na hudební nástroje, semináři pořádanými NIPOS ARTAMA a rozvoje kreativního myšlení.
„Miluji hudbu a věřím, že každým z nás prostupuje a spojuje nás v časech dobrých i zlých.“

20200901_134132 (2)

Karolina Trellová, DiS.

• učitelka hry na housle

klarafagalova

MgA. Klára Ondrušová

 

 • učitelka hry na zobcovou a příčnou flétnu
 • osobní projekt – přípravný soubor FLAUTOband
 • projekt Jedeme za kulturou – návštěva kulturních akcí se žáky

Hře na flétnu se začala věnovat již v šesti letech na ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku na Slovensku. Po absolvování konzervatoře v Žilině začala studovat hru na flétnu na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde v školním roce 2016/2017 ukončila magisterské studium.

Pedagogické činnosti se začala věnovat již při studiu na konzervatoři a také hraje od r. 2014 na flétnu a pikolu v orchestru opery a baletu Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

Pravidelně navštěvuje odborné semináře, například „Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu“ na ostravské konzervatoři, či „Olomouckou víkendovou školu hry na zobcovou flétnu“ pod vedením pedagoga Jana Kvapila.

Paní učitelka je  t.č. na mateřské dovolené

davidcindler

Mgr. David Cindler

 • učitel hry na bicí nástroje
 • osobní projekt -  soubor bicích  Drumsband

Na ZUŠ v Polance nad Odrou absolvoval dva cykly hry na housle u paní učitelky Moniky Neuwirthové. Po gymnáziu vystudoval obor Anglický jazyk – Hudební výchova pro 2. st. základních škol na Pedagogické fakultě UHK v Hradci Králové. V letech 2006 – 2016 působil jako učitel na církevní škole v Odrách, kde také vedl školní kapelu a spolupracoval se školním sborem DATIO.

Od 14 let hraje na bicí, baskytaru a kytaru v kapelách různého zaměření (Ostrov Idorys, Pinotrio, Jazzový orchestr při ZUŠ Polanka n. O., PHS, Mlock, Paprsky, Adobre, Přyvozacy), poslední dobou nejvíce tam, kde je to právě potřeba. Bubeník samouk, krátce pod vedením Aleše Kolaříka na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové, v současné době dokončuje studium na konzervatoři Dezidera Kardoša v Topolčanech.

Sandra Juričová

 • učitelka hry na klavír

  Studuje hru na klavír pod vedením Xenie Hranické na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Díky studiu se účastní pedagogicky zaměřených seminářů i interpretačních kurzů - například s klavíristou Janem Bartošem. Na klavír začala hrát v pěti letech ve třídě Radmily Jiráskové v Javorníku, později v ZUŠ Karla Ditterse ve Vidnavě u téže učitelky. Kromě klavíru navštěvovala i hodiny zpěvu a dramatického oboru. Učit děti hrát na klavír a probouzet v nich lásku k hudbě bylo vždy jejím přáním. Ve svém rodném městě Javorníku pořádá jednou ročně koncert pro děti ve školní družině, během něhož si s dětmi povídá a snaží se rozvíjet jejich představivost a vnímání hudby.

DSC06040 (002)

Tatiana Korimová, DiS.

• učitelka zobcové a příčné flétny
• osobní projekt - Flautoband

Hře na příčnou flétnu se začala věnovat v osmi letech na ZUŠ Janko Silana v Popradě na Slovensku, odkud pochází. Již v době navštěvování ZUŠ se zúčastnila mnoha soutěží. Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a v současné době je studentkou bakalářského studia na Akademii umění v Banské Bystrici.
Již od mladého věku pedagogicky působí a se svými žáky se zúčastnila mnoha celostátních soutěží jak v sólové hře, tak ve hře komorní. Zároveň sama doplňuje své vzdělání na nejrůznějších kurzech a seminářích s pedagogickým zaměřením- například Víkend s Flautoškolou a podobně.
Mezi její koníčky patří turistika, návštěva koncertů vážné hudby, vaření a je také velkou milovnicí zvířat.

DSC06047 (002)

Natálie Sobolová

• učitelka hry na hoboj, zobcová flétna
• osobní projekt - Hudební školička nejmenším

V současné době studuje pátým rokem hru na hoboj na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Při základní škole navštěvovala ZUŠ B. Martinů v Havířově, ve které hrála na zobcovou flétnu, hoboj a housle. Při studiu na konzervatoři působí jako hráčka na pozicích 1. hoboj a 2. hoboj s povinností anglického rohu ve Školním orchestru JKO a Ostrava Youth Orchestra. Ve volném čase se věnuje dobrovolnictví v neziskové organizaci Duha Zámeček, která pracuje s dětmi z dětských domovů, konkrétně jako organizátorka, vedoucí a zdravotnice. Věnuje se také osobní asistenci dětí se speciálními potřebami.

20200901_134056 (2)

Barbora Vašková, DiS.

• učitelka sólového zpěvu, EKN

20200901_170448

Simona Štěpaníková, DiS.

 • učitelka solového zpěvu
 • osobní projekt - Pěvecké dílny

Pochází z obce Sviadnov, která se nachází v okrese Frýdek-Místek. Hudbě se věnuje už od svých šesti let, kdy začala navštěvovat ZUŠ, zde studovala 6 let hry na klavír, 8 let zpěv a také hru na saxofon. Během studia se účastnila různých soutěží. K jejím koníčkům patří  také herectví a tanec. Své pohybové a taneční  schopnosti mohla uplatnit ve hrách jako Fantom opery, Sen noci svatojánské apod. Na Církevní Konzervatoři v Opavě studuje  obor sólový zpěv. Nyní studuje vyšší odborné studium. Hostovala  ve Slezském divadle v představení Pošťácká pohádka. Aktivně zpívá s kapelou na plesech, svatbách či různých příležitostech. Věnuje se  různým  hudebním  žánrům  od opery, muzikálu, není jí cizí ani rock  a pop. 

20210419_123138 (4)

Martina Kurková, DiS.

 • učitelka hry na klavír
 • osobní projekt - Klavírní dílny

 

Dorka

Dorota Klosová

 • učitelka hry na kytaru