SZUŠ MUSICALE v.o.s. ve Studénce, Poštovní 659, 742 13 Studénka. tel./fax: 655 400 014, e-mail: zus.musicale@tiscali.cz

Učitelé

hoznasniehotta

Bc. Jan Sniehotta

 • ředitel školy
 • vyučuje hru na zobcovou flétnu, lesní roh a trubku

Po závažném onemocnění své ženy se ujal od r. 2015 funkce ředitele školy.

Vystudoval hru na lesní roh na Lidové konzervatoři v Ostravě u Kvída Fišera. Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě hru na zobcovou flétnu u Jana Kvapila  a na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity obor sbormistrovství – hudební výchova. Účastnil se mezinárodních kurzů staré hudby ve Valticích, Prachaticích a v Mnichově. Ve Studénce založil dětský pěvecký sbor Studeňáček a soubor historické hudby Studenečtí pištci.

Zdeněk Kroutil

Mgr. Zdeněk Kroutil

 • učitel hry na klavír a el. klávesové nástroje, varhany
 • osobní projekt - Klavírní dílny
 • vedoucí klavírního oddělení
 • od září 2016 zástupce ředitele

Pochází z rodné Hané, z vesnice Drahanovice, u Olomouce. Na klavír hraje od 6-ti let (ZUŠ Litovel) a hudbě se profesionálně začal věnovat na Církevní konzervatoři v Opavě (nejprve hře na varhany - MgA. Tomáš Thon; později hře na klavír - MgA. Oriana Šenfeldová).

Pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (obor Hudební výchova pro SŠ + Hra na klavír - MgA. Ladislav Pulchert, Ph.D.). Během studií se zúčastnil několika soutěží, klavírních seminářů a kurzů. Vystupoval sólově po celé ČR i v zahraničí (Francie, Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko).

„Mým koníčkem je i moje práce, čili výchova hudbou a výuka žáků hře na klavír a klávesy. V naší škole, SZUŠ MUSICALE, ve Studénce, učím od září 2007.“

Občas vystupuje s písněmi v hanáckém nářečí, jako "Skřêvani z Drahanovic", nebo pořádá vánoční a adventní koncerty s kolegyní a kamarádkou, Mgr. Alžbětou Boucníkovou, DiS.

Příležitostně moderuje dětské akce, karnevaly, v roli hudebního šaška. Mezi jeho koníčky patří příroda, výlety, četba knih, sledování filmů, relax se svými dvěma dětmi a spolupráce s e-shopem www.hudebnikum.cz .

„Mám rád především veselé a upřímné lidi, legraci a rozdávání kolem sebe radosti.“

Od září 2016 je zástupcem ředitele.

Katka Lubojacka

Mgr. art. Kateřina Lubojacká

 • učitelka hry na kytaru a souborové hry
 • osobní projekt - kytarový soubor Digits Musicale
 • vedoucí kytarového oddělení

S kytarou začínala Kateřina Lubojacká ve čtvrté třídě ZŠ na ZUŠ v Bílovci u p. učitele Zdeňka Hona. Její láska ke kytaře se nadále prohlubovala díky dalšímu studiu na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě ve třídě MgA.Ondřeje Gilliga a poté na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě prof. Jozefa Zsapky. Zúčastnila se soutěže konzervatoří v roce 2007, kde získala čestné uznání a soutěže na Festivalu Ivana Ballu na Slovensku v roce 2008. Zajímá se převážně o Latinsko – Americkou hudbu, hudbu 20.století, komorní a souborovou hudbu. V současné době se věnuje převážně komorní hře. Vystupuje na různých kulturních akcích s Bc.Monikou Kozmonovou.  V SZUŠMusicale vede kytarový soubor Digits Musicale.

dusansurman

Dušan Šurman, DiS.

 • učitel hry na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon
 • osobní projekt - dětský jazzový orchestr Musicale-band

Vyučuje hru na dechové (zob. fl, sax. klarinet) a částečně i kytaru v Musicale od r. 2000.

V dětství se věnoval v ZUŠ Ostravě - Zábřehu hře na klarinet u p. uč. Vítkové (2 cykly), byl členem mládežnického dechového orchestru Domu Kultury OSTRAVAN, s tímto h souborem často hudebně reprezentoval v zahraničí - NDR, Švédsko, Norsko, ale i u nás. V letech 1990- 1994 absolvoval lidovou konzervatoř v Ostravě v oboru saxofon a klasická kytara.

Uplatňoval se jako muzikant na dechové nástroje (kytaru) v různých uskupeních a souborech.

Během let 2006 - 2012 vystudoval a ukončil Absolutoriem Janáčkovu konzervatoř v Ostravě ve hře na klarinet(pr. Jiří Masný)/saxofon(pr. Zbyšek Kaleta), V té době byl mimo jiné členem jazzového orchestru Janáčkovy konzervatoře.

U nás ve škole má mimo jiné na starosti jazzový soubor Musicale-band, s kterým pravidelně vystupuje na soutěžích a školních i mimoškolních akcích. Kromě hudby, která je mu zároveň koníčkem, chodí rád na pstruhové řeky rybařit.

20200901_133933 (3)

Daniel Turoň, DiS.

• učitel hry na klavír
• osobní projekt- Klavírní dílny

Absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě z klavírní třídy Mgr. Hany Kundrátové. Pochází z Písečné (Frýdek–Místek). Od 6 let začal navštěvovat ZUŠ Jablunkov, kde se pod vedením Mgr. Krystyny Pyszkové učil 2 roky hře na elektrické klávesy, pak po radě pedagoga změnil obor na hra na klavír. Během svých studií častokrát působil jako korepetitor sólových nástrojů, sborů nebo jako člen a také sólista v orchestru. Daniel se věnuje také hudbě nonartificiální v podobě hraní na svatebních obřadech, vernisážích, hotelech či kavárnách, ale hlavně jako člen kapely Dr. Ong, se kterou pravidelně vystupuje při nejrůznějších příležitostech. Práce s dětmi ho naplňuje, rád se účastní školních akcí a výletů.

20201007_134627

Bc. Tomáš Nováček

• učitel hry na kytaru
• osobní projekt - Kytarové dílny

Pochází z Ostravy a jeho celoživotní láskou je objevování kouzla hudby. V jedenácti letech přemluvil rodiče, aby mu koupili kytaru a začal docházet na individuální lekce klasické kytary k panu Oldřichu Štrohalmovi. Ve čtrnácti přibral kytaru elektrickou, na kterou se učil sám poslechem a metodou pokus-omyl. Nejprve hrál v garážových kapelách, později se připojil ke skupině zkušenějších muzikantů ze které se za pár let stala kapela Café Industrial. Později vystupoval sám jako písničkář, a také si vyzkoušel roli bubeníka v kapelách HTK Band, Napkelte a ZAhRADKAři.

Momentálně vyučuje klasickou kytaru v SZUŠ Musicale, studuje jazzovou kytaru na Lidové Konzervatoři v Ostravě a hraje v orchestru Slezského divadla v Opavě v muzikálu Funny Girl. Tom je také zakládajícím členem kapely EVAMORE písničkářky Evy Moravčíkové, kde nejen hraje na kytaru a zpívá, ale podílí se na tvorbě a aranžmá písní.

DSC06053 (002)

Bc. Kamila Zajacová, Dis.

• učitelka hry na lesní roh, zobcová flétna

Pochází ze Slovenska, ale hudbu začala studovat v Bílovci hrou na zobcovou flétnu a lesní roh u Ladislava Mariáše. Absolvovala obor hra na lesní roh na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Vystudovala obor Sbormistrovství a hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Vykonává praxi u Pěveckého sboru ostravských učitelek, Mužského sboru Vítkovice, Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity, Komorního sboru v Novém Jičíně a dětského sboru Studeňáček. Vzdělání si dále doplňuje odbornými kurzy ve hře na hudební nástroje, semináři pořádanými NIPOS ARTAMA a rozvoje kreativního myšlení.
„Miluji hudbu a věřím, že každým z nás prostupuje a spojuje nás v časech dobrých i zlých.“

20200901_134132 (2)

Karolina Trelová, DiS.

• učitelka hry na housle

„Vychovávat děti k lásce k hudbě je pro mě velkou výsadou a zároveň výzvou. Každé dítě je
jedinečné, díky čemuž je práce učitele velmi rozmanitá. Mám radost, že mohu děti provázet
na jejich hudební cestě v tak inspirativní škole, jakou je Musicale.“

Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde studovala v houslové třídě doc.
Luďka Capa. Již na ZUŠ se pravidelně účastnila soutěží a působila v různých komorních i symfonických
tělesech, např. v mezinárodním orchestru mladých Europera. Po absolvování Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě působila jako asistent pedagoga v mateřské škole. Ve volném čase se ráda věnuje
vysokohorské turistice, navštěvování galerií, muzeí a koncertů klasické hudby. V současné době
studuje bakalářský program Hudební výchova – Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

20230919_134517

Mgr. Iva Křenková, DiS.

• učitelka hry na kytaru

Po dokončení ZUŠ Frýdek-Místek začala hru na kytaru vyučovat při studiích na FF Ostravské univerzity, kde absolvovala programy učitelství pro SŠ v oborech hudební výchova, český a francouzský jazyk. Věnovala se také zpěvu a působila ve vysokoškolském pěveckém sboru. Poté vystudovala hru na kytaru u MgA. Ondřeje Gilliga na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Vyučovala v několika ZUŠ, hraje a zpívá v komorních souborech i ve scholách. Kromě hudby je její srdeční záležitostí také dlouholetá dobrovolnická činnost v Nadačním fondu Betlém nenarozeným, který nabízí pomoc těhotným a matkám s dětmi v tísni v azylovém domě v Hamrech u Hlinska v Čechách.

Sandra Jurićová, DiS.

 • učitelka hry na klavír
 • osobní projekt - Klavírní dílny

  Je absolventkou hry na klavír pod vedením Xenie Hranické na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Díky studiu se účastní pedagogicky zaměřených seminářů i interpretačních kurzů - například s klavíristou Janem Bartošem. Na klavír začala hrát v pěti letech ve třídě Radmily Jiráskové v Javorníku, později v ZUŠ Karla Ditterse ve Vidnavě u téže učitelky. Kromě klavíru navštěvovala i hodiny zpěvu a dramatického oboru. Učit děti hrát na klavír a probouzet v nich lásku k hudbě bylo vždy jejím přáním. Ve svém rodném městě Javorníku pořádá jednou ročně koncert pro děti ve školní družině, během něhož si s dětmi povídá a snaží se rozvíjet jejich představivost a vnímání hudby.

DSC06040 (002)

Bc. Tatiana Mutinová, DiS.

• učitelka zobcové a příčné flétny
• osobní projekt - Flautoband

Hře na příčnou flétnu se začala věnovat v osmi letech na ZUŠ Janko Silana v Popradě na Slovensku, odkud pochází. Již v době navštěvování ZUŠ se zúčastnila mnoha soutěží. Je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Akademie umění v Banské Bystrici, v oboru interpretační umění - hra na příčnou flétnu. Již od mladého věku pedagogicky působí a se svými žáky se zúčastnila mnoha celostátních soutěží jak v sólové hře, tak ve hře komorní. Zároveň sama doplňuje své vzdělání na nejrůznějších kurzech a seminářích s pedagogickým zaměřením- například Víkend s Flautoškolou a podobně.
Mezi její koníčky patří turistika, návštěva koncertů vážné hudby, vaření a je také velkou milovnicí zvířat.

DSC06047 (002)

Natálie Sobolová, DiS.

• učitelka hry na hoboj, zobcová flétna
• osobní projekt - Hudební školička nejmenším

Vystudovala hru na hoboj na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Při základní škole navštěvovala ZUŠ B. Martinů v Havířově, ve které hrála na zobcovou flétnu, hoboj a housle. Při studiu na konzervatoři působí jako hráčka na pozicích 1. hoboj a 2. hoboj s povinností anglického rohu ve Školním orchestru JKO a Ostrava Youth Orchestra. Ve volném čase se věnuje dobrovolnictví v neziskové organizaci Duha Zámeček, která pracuje s dětmi z dětských domovů, konkrétně jako organizátorka, vedoucí a zdravotnice. Věnuje se také osobní asistenci dětí se speciálními potřebami. V současné době studuje Pedagogickou fakultu OSU.

20200901_134056 (2)

BcA. Barbora Vašková, DiS.

• učitelka sólového zpěvu, EKN

Barbora Vašková se začala věnovat hudbě a především zpěvu již v dětství. Navštěvovala ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm a poté nastoupila na Církevní konzervatoř v Opavě, kterou v roce 2019 ukončila absolutoriem. Se studiem sólového zpěvu nyní pokračuje na Fakultě umění Ostravské univerzity. Spolupracovala se Slezským divadlem v Opavě - konkrétně účinkovala v operách Aleko, Komedianti, Pošťácká pohádka a v baletním představení Juno a Avos. Měla možnost se také podílet na zpracování muzikálu Fantom opery. Na svých pěveckých schopnostech pracovala například na Letní škole barokní hudby v Holešově nebo na kurzech Máme rádi baroko. Zkušenosti má rovněž se zpěvem v kapele, se kterou se věnovala převážně žánrům jako je pop a rock. Ráda cestuje a volné chvíle tráví nejraději pohybem - během, cvičením a turistikou.

20200901_170448

Simona Štěpaníková, DiS.

 • učitelka solového zpěvu
 • osobní projekt - Pěvecké dílny

Pochází z obce Sviadnov, která se nachází v okrese Frýdek-Místek. Hudbě se věnuje už od svých šesti let, kdy začala navštěvovat ZUŠ, zde studovala 6 let hry na klavír, 8 let zpěv a také hru na saxofon. Během studia se účastnila různých soutěží. K jejím koníčkům patří  také herectví a tanec. Své pohybové a taneční  schopnosti mohla uplatnit ve hrách jako Fantom opery, Sen noci svatojánské apod. Je absolventkou Církevní Konzervatoře v Opavě v oboru sólový zpěv. Hostovala ve Slezském divadle v představení Pošťácká pohádka. Aktivně zpívá s kapelou na plesech, svatbách či různých příležitostech. Věnuje se  různým  hudebním  žánrům  od opery, muzikálu, není jí cizí ani rock  a pop. 

20210419_123138 (4)

Martina Kolářová, DiS.

 • učitelka hry na klavír
Hudba ji provází od dětství, kdy po nástupu na Základní školu Ilji Hurníka s rozšířenou hudební výchovou, začala navštěvovat také ZUŠ Václava Kálika obor klavír. 
Během školní docházky zpívala v pěveckých sborech: Sluníčka, Cvrčci, Domino. Zúčastnila se pěveckých soutěží, přehlídek a natáčení CD. Její láska k hudbě ji přivedla ke studiu klavíru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Po maturitě přestoupila na Církevní konzervatoř do Opavy (nyní Církevní konzervatoř Německého řádu), kde se dále vzdělávala nejen ve hře na klavír, ale také na varhany. 
Po absolutoriu učila v ZUŠ Nový Jičín, poté také v ZUŠ dr. Leoše Janáčka v Ostravě Vítkovicích.  
Ve volném čase se věnuje turistice, navštěvování kulturních akcí, četbě a filmu. 

Dorka

Dorota Klossová

 • učitelka hry na kytaru

Nádherný zvuk kytary ji oslovil již v 9 letech, kdy začala v ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm hru na kytaru studovat. Při studiu ZUŠ se roku 2017 umístila v krajském kole kytarové soutěže. Kromě kytary se krátce věnovala i zpěvu. Maturitní zkoušku ze Hry na kytaru složila na Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě pod vedením MgA. Jiřího Mecy. Aktivně se zde účastnila kytarových kurzů, kde prohlubuje své znalosti ohledně techniky hry a metodických postupů, ( 2019 - Kurzy pod vedením Karola Samuelčika a Ondřeje Gilliga). Z kytarové literatury preferuje převážně klasickou hudbu a díla pro sólovou kytaru, kterým se sama nadšeně věnuje.

Daniel

Daniel Prejda

 • učitel hry na bicí nástroje
Pochází z Nového Jičína, kde pod vedením Šimona Bílého absolvoval ZUŠ. Mimo bicích nástrojů zde navštěvoval i hodiny hry na klavír. Maturoval na Střední škole technické a zemědělské oboru Ekologie a Biologie a od roku 2019 studuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě pod vedením Jiřího Smrčky.
Hrál v několika hudebních skupinách, jako například v cover projektu Adastra, či kapele Krystal, ve které čerpal zkušenosti na 
plesech a svatbách. Jeho největší vášní je však působení v metalové kapele Edge of Illusion. Ve volném čase se kromě hudby věnuje malbě a cestování.