SZUŠ MUSICALE v.o.s. ve Studénce, Poštovní 659, 742 13 Studénka. tel./fax: 655 400 014, e-mail: zus.musicale@tiscali.cz

Učitelé

hoznasniehotta

Bc. Jan Sniehotta

 • ředitel školy
 • vyučuje hru na zobcovou flétnu, lesní roh a trubku

Po závažném onemocnění své ženy se ujal od r. 2015 funkce ředitele školy.

Vystudoval hru na lesní roh na Lidové konzervatoři v Ostravě u Kvída Fišera. Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě hru na zobcovou flétnu u Jana Kvapila  a na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity obor sbormistrovství – hudební výchova. Účastnil se mezinárodních kurzů staré hudby ve Valticích, Prachaticích a v Mnichově. Ve Studénce založil dětský pěvecký sbor Studeňáček a soubor historické hudby Studenečtí pištci.

zdenekkroutil

Mgr. Zdeněk Kroutil

 • učitel hry na klavír a el. klávesové nástroje,
 • osobní projekt - Klavírní dílny
 • vedoucí klavírního oddělení
 • od září 2016 zástupce ředitele

Pochází z rodné Hané, z vesnice Drahanovice, u Olomouce. Na klavír hraje od 6-ti let (ZUŠ Litovel) a hudbě se profesionálně začal věnovat na Církevní konzervatoři v Opavě (nejprve hře na varhany - MgA. Tomáš Thon; později hře na klavír - MgA. Oriana Šenfeldová).

Pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (obor Hudební výchova pro SŠ + Hra na klavír - MgA. Ladislav Pulchert, Ph.D.). Během studií se zúčastnil několika soutěží, klavírních seminářů a kurzů. Vystupoval sólově po celé ČR i v zahraničí (Francie, Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko).

„Mým koníčkem je i moje práce, čili výchova hudbou a výuka žáků hře na klavír a klávesy. V naší škole, SZUŠ MUSICALE, ve Studénce, učím od září 2007.“

Občas vystupuje s písněmi v hanáckém nářečí, jako "Skřêvani z Drahanovic", nebo pořádá vánoční a adventní koncerty s kolegyní a kamarádkou, Mgr. Alžbětou Boucníkovou, DiS.

Příležitostně moderuje dětské akce, karnevaly, v roli hudebního šaška. Mezi jeho koníčky patří příroda, výlety, četba knih, sledování filmů, relax se svými dvěma dětmi a spolupráce s e-shopem www.hudebnikum.cz .

„Mám rád především veselé a upřímné lidi, legraci a rozdávání kolem sebe radosti.“

Od září 2016 je zástupcem ředitele.

Katka Lubojacka

Mgr. art. Kateřina Lubojacká

 • učitelka hry na kytaru a souborové hry
 • osobní projekt - kytarový soubor Digits Musicale
 • vedoucí kytarového oddělení

S kytarou začínala Kateřina Lubojacká ve čtvrté třídě ZŠ na ZUŠ v Bílovci u p. učitele Zdeňka Hona. Její láska ke kytaře se nadále prohlubovala díky dalšímu studiu na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě ve třídě MgA.Ondřeje Gilliga a poté na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě prof. Jozefa Zsapky. Zúčastnila se soutěže konzervatoří v roce 2007, kde získala čestné uznání a soutěže na Festivalu Ivana Ballu na Slovensku v roce 2008. Zajímá se převážně o Latinsko – Americkou hudbu, hudbu 20.století, komorní a souborovou hudbu. V současné době se věnuje převážně komorní hře. Vystupuje na různých kulturních akcích s Bc.Monikou Kozmonovou.  V SZUŠMusicale vede kytarový soubor Digits Musicale.

klaraborovickova

Klára Borovičková, DiS.

 • učitelka hry na klavír, el. klávesové nástroje a Klavírní dílny
 • osobní projekt - dětský pěvecký sbor Studeňáček

Klára Borovičková narozena 20.8.1995 pochází z umělecké rodiny - pradědeček Arnošt Borovička hudební skladatel, varhaník (vystudoval hru na varhany na varhanické škole v Brně, řízené v té době Leošem Janáčkem) ale také jeho syn Miroslav Borovička - varhaník, dirigent, hudební skladatel, ředitel Zašovského kůru a vyhledávaný aranžér. Základy svého hudebního vzdělání získala od své matky Daniely Borovičkové, která je učitelkou klavíru.

Již od svých šesti let navštěvovala ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně, kde studovala hru na klavír u Daniely Borovičkové a hru na housle u Karly Kubálkové. Při studiu na ZUŠ se pravidelně účastnila soutěží (jak ve hře na klavír, tak ve hře na housle) kdy pravidelně reprezentovala tuto ZUŠ v krajských kolech. Pro své budoucí povolání si vybrala studium hry na klavír.

V roce 2010 úspěšně vykonala příjímací zkoušky na Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě - obor hra na klavír ve třídě Mgr. Moniky Tugendliebové. Velice přínosné v prohloubení její klavírní interpretace byly soukromé hodiny hry na klavír pod vedením ruského skladatele a klavíristy Igora Vasiljeviče Katajeva, ale také u Mgr. Heleny Sucharové - Weiser, či Mgr. Lukáše Michela u kterého od letošního roku bude pokračovat ve studiu na Ostravské univerzitě na fakultě  umění hru na klavír a na pedagogické fakultě sbormistrovství a hudební výchovu.

Od roku 2014 působila na ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně, kde vyučovala hru na klavír.

V letošním roce založila pěvecký sbor při farnosti Ostrava-Přívoz, který pravidelně vystupuje pod jejím vedením. Ve svém volném čase se ráda věnuje hře na housle v rodinné cimbálové muzice.

petrafusova

Petra Fusová, DiS.

 • učitelka sólového a komorního zpěvu
 • osobní projekt HUDEBNÍ ŠKOLIČKA NEJMENŠÍM - výuka dětí předškolního věku
 • zájezdy do divadla pro žáky

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor zpěv. V současné době studuje  Slezskou univerzitu v Opavě obor kulturní dramaturgie. Od září 2016 vyučuje sólový a komorní zpěv.

Petra si prozpěvovala si snad ještě dřív, než začala mluvit. V dětství prošla několika tanečními a pěveckými soubory a dostala se i ke hře na klavír a kytaru. Nejraději ale měla zpěv.

„Už v průběhu základní školy jsem zpívala takřka všude, kde se dalo,“ říká o sobě Petra, „třeba jeden den jsem zpívala v ZUŠce lidovky, další den muzikálové melodie s tanečním orchestrem a ten třetí den vyřvávala s rockovou skupinou rockové klasiky.“

To vše ale dala stranou na konci základní školy, kdy padlo rozhodní vydat se na cestu klasického zpěvu a studia Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. „Studium bylo báječné, rozmanité, a také mi samozřejmě otevřelo zcela nové obzory a nové hudební zážitky. Dělali jsme spoustu představení – operní, muzikálové, sborové,“ popisuje své studium Petra. Postupem času se také začala věnovat teoretickým předmětům, kultuře a umění obecně, spíše než výkonnému umění. Studium zpěvu tak ukončila absolutoriem na konzervatoři a nyní pokračuje studiem kulturní dramaturgie na Slezské univerzitě v Opavě. Absolvovala stáž v Janáčkově filharmonii v Ostravě, kde si právě uvědomila, že ji mnohem více naplňuje stát „v zákulisí“ než na jevišti. Pedagogickou průpravu má nejen díky absolutoriu na konzervatoři, ale také z předchozího zaměstnání – působila na Základní umělecké škole v Mariánských horách, kde učila hudební nauku. „Se studiem zpěvu ale nekončím, učit se zpívat a učit žáky zpívat je celoživotní proces a člověk by neměl stát na jednom místě, ale zkoumat nové techniky a metody zpěvu,“ dodává na závěr Petra Fusová.

dusansurman

Dušan Šurman, DiS.

 • učitel hry na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon
 • osobní projekt - dětský jazzový orchestr Musicale-band

Vyučuje hru na dechové (zob. fl, sax. klarinet) a částečně i kytaru v Musicale od r. 2000.

V dětství se věnoval v ZUŠ Ostravě - Zábřehu hře na klarinet u p. uč. Vítkové (2 cykly), byl členem mládežnického dechového orchestru Domu Kultury OSTRAVAN, s tímto h souborem často hudebně reprezentoval v zahraničí - NDR, Švédsko, Norsko, ale i u nás. V letech 1990- 1994 absolvoval lidovou konzervatoř v Ostravě v oboru saxofon a klasická kytara.

Uplatňoval se jako muzikant na dechové nástroje (kytaru) v různých uskupeních a souborech.

Během let 2006 - 2012 vystudoval a ukončil Absolutoriem Janáčkovu konzervatoř v Ostravě ve hře na klarinet(pr. Jiří Masný)/saxofon(pr. Zbyšek Kaleta), V té době byl mimo jiné členem jazzového orchestru Janáčkovy konzervatoře.

U nás ve škole má mimo jiné na starosti jazzový soubor Musicale-band, s kterým pravidelně vystupuje na soutěžích a školních i mimoškolních akcích. Kromě hudby, která je mu zároveň koníčkem, chodí rád na pstruhové řeky rybařit.

veronikabofosz

Mgr. art. Veronika Bogocz Hanková

 • učitelka hry na klavír a el. klávesové nástroje
 • osobní projekt - dětský pěvecký sbor Studeňáček

Už ako malej mi učarovalo hudobné umenie. Začínalo to spievaním v rodinnom a duchovnom kruhu, pokračovalo flautou na základnej škole s rozšírenou výukou hudobnej výchovy. Žiaľ po roku školu zrušili a tak mi hľadali rodičia možné riešenie a prihlásili ma na hudobnú umeleckú školu na klavír. Nebola som ako väčšina mojich rovesníkov ktorí trávili dlhé chvíle von. Ja som sedela za klavírom a hrala som sa na učiteľku klavíra. Vtedy som ešte nevedela, že toto povolanie je mi naozaj súdené. Na konzervatórium som chcela ísť ešte v dobe keď som to slovo nevedela vysloviť a podľa toho ma pripravovali aj moje pani učiteľky. Prešla som si niekoľkými školskými či štátnymi súťažami a dostala som sa na konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Tam som chvíľu hľadal svoj smer nakoľko mi učarovalo dirigovanie a klavír. V tej dobe tam takáto možnosť oboru nebola. Prvý rok som to teda skúsila na cirkevnej hudbe. Cítila som, že to nie je presne to, čo ma zaujíma, tak sme hľadali s rodičmi a s vedením školy hľadali riešenie. Úspešne sa mi podarilo prestúpiť a pokračovať v obore hra na klavíri a dostala som povolenie k nepovinnému predmetu- dirigovanie zboru. Na konzervatóriu som úspešne zmaturovala a tiež som úspešne ukončila pedagogické minimum. Zrazu som stála na priecestí a musela som si vybrať obor v ktorom som chcela pokračovať ďalej. Svoje poslanie som videla v dirigovaní a tak som sa prihlásila na niekoľko vysokých škôl, kde ma všade úspešne vzali. Po dlhom uvažovaní som sa rozhodla pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici -obor dirigovanie zboru. Tam som okrem nadobúdaní umeleckých vedomostí a zručností mohla pracovať aj pre mňa v známom cirkevnom prostredí a podieľať sa na organizovaní duchovných koncertov v zbore Cirkvi adventistov siedmeho dňa, kde aj napriek môjmu odsťahovaní do susednej zemi, pracujem po víkendoch dodnes. Viem, že moje kroky viedol Pán Boh, a nachádzam sa tam, kde mám byť.

Paní učitelka je  t.č. na mateřské dovolené

zuzanaandryskova

Zuzana Andrýsková, DiS.

 • učitelka hry na zobcovou a příčnou flétnu
 • osobní projekt - přípravný soubor Flauto-band

Hudbě se začala věnovat už ve svých 5 letech, a to konkrétně hře na zobcovou flétnu v mateřské škole. Od svých šesti let navštěvovala ZUŠ Brušperk, kde se věnovala hře na zobcovou flétnu (v roce 2000 se stala vítězkou celostátního kola soutěže ve hře na dechové nástroje) a poté se věnovala hře na příčnou flétnu a klavír (několikrát se umístila na prvních místech v soutěžích v sólové nebo komorní hře na dechové nástroje). Po absolvování ZUŠ Brušperk byla přijata na Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, kde 4 roky studovala obor gymnázium - hra na příčnou flétnu a za další 2 roky konzervatoř dokončila absolutoriem. Během této doby účinkovala v Dechové harmonii JKO, Symfonickém orchestru JKGO, Flétnovém kvartetu JKGO, ve Velkém dechovém orchestru FM a doteď občas hostuje v Moravskoslezké symfoniettě.

anezkatesarikovaa

Anežka Tesaříková

 • učitelka hry na klavír, el. klávesové nástroje a varhany
 • osobní projekt - dětské muzikálové divadlo Šáši Muzikálka

Anežka Tesaříková se věnovala hudbě už od dětství. V 7 letech vystupovala ve slováckém krúžku Pantlička a docházela do různých sborů. Po úspěšném zvládnutí talentových zkoušek na Církevní konzervatoř v Opavě, začala studovat hru na varhany pod vedením MgA. Tomáše Thona, PaedDr. Mário Sedlára Ph.D. a BcA. Lukáše Kubenky a hru na klavír u Mgr. Kamily Chmelové. Také se účastnila barokních kurzů v Opavě v oboru hra na cembalo u Ondřeje Macka. V roce 2010 založila barokní soubor „Luce del sole“ se kterým pravidelně pořádá koncerty a vystupuje na zámcích a hradech.

Nyní vyučuje na SZUŠ Musicale ve Studénce a ve svém volném čase se aktivně věnuje dětské divadelní tvorbě. Vyučuje hru na klavír, varhany a el. klávesové nástroje, hudební dny a svůj koníček uplatňuje v mimoškolní činnosti pro děti v muzikálovému divadélku Šáši Muzikálka.

klarafagalova

BcA. Klára Fagová

 • učitelka hry na zobcovou a příčnou flétnu
 • osobní projekt – přípravný soubor FLAUTOband

Hře na flétnu se začala věnovat již v  šesti letech  na ZUŠ Ružomberok na Slovensku. Po absolvování konzervatoře v Žilině začala studovat hru na flétnu na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde v školním roce 2016/2017 pokračuje  ve 2. ročníku magisterského studia.

Pedagogické činnosti se začala věnovat již při studiu na konzervatoři a také hraje od r. 2014 na flétnu a pikolu v orchestru opery a baletu Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.

Pravidelně navštěvuje odborné semináře, například „Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu“ na ostravské konzervatoři, či „ Olomouckou víkendovou školu hry na zobcovou flétnu“ pod vedením pedagoga Jana Kvapila.

Mezi její zájmy kromě hudby patří cestování, čtení knih a procházky v přírodě.

davidcindler

Mgr. David Cindler

 • učitel hry na bicí nástroje
 • osobní projekt -  soubor bicích  Drumsband

Na ZUŠ v Polance nad Odrou absolvoval dva cykly hry na housle u paní učitelky Moniky Neuwirthové. Po gymnáziu vystudoval obor Anglický jazyk – Hudební výchova pro 2. st. základních škol na Pedagogické fakultě UHK v Hradci Králové. V letech 2006 – 2016 působil jako učitel na církevní škole v Odrách, kde také vedl školní kapelu a spolupracoval se školním sborem DATIO.

Od 14 let hraje na bicí, baskytaru a kytaru v kapelách různého zaměření (Ostrov Idorys, Pinotrio, Jazzový orchestr při ZUŠ Polanka n. O., PHS, Mlock, Paprsky, Adobre, Přyvozacy), poslední dobou nejvíce tam, kde je to právě potřeba. Bubeník samouk, krátce pod vedením Aleše Kolaříka na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové, v současné době dokončuje studium na konzervatoř Dezidera Kardoša v Topolčanech.

danielaborovickova

Daniela Borovičková

 • učitelka hry na klavír
 • korepetice

Vystudovala obor hry na klavír u profesora Jana Marcola na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde dále absolvovala tříleté studium zpěvu u profesora Jaromíra Lokaje.

Celou profesní kariéru věnuje výuce hry na klavír. Postupně vyučovala na základních uměleckých školách v Hranicích, Opavě, Ostravě-Petřkovicích. Je známá rovněž jako zkušená korepetitorka. Její žáci jsou úspěšnými účastníky řady klavírních soutěží.

Daniela Borovičková je matkou pěti hudebně nadaných dětí, jejichž hudební aktivity jsou zastřešovány společným hraním ve známé populární „Cimbálové muzice sourozenců Borovičkových“.
Nyní vyučuje hru na klavír v ZUŠ Hlučín, korepetuje a zastupuje za mateřskou dovolenou v SZUŠ Musicale ve Studénce.